Toplantı Salonu Ses Yalıtımı

Toplantı Ses YalıtımıNedir?Nasıl Olur.


Ses Yalıtımda Neye Dikkat Edilmesi Gerek

Ortamın büyüklüğüne ve oturma kapasitesine göre değişebilen bu Uygulamanın en uygun olanı yalıtım yapılmadan önce gerçekleştirilen keşiflere bağlıdır Bu Keşifler neye ihtiyacınız olduğunu tespit ediyor. Sesin eşit dağılımı ve dışarıdan sesin gelmemesi aynı zamanda gizlilik adına içeriden de dışarıya sesin gitmemesi önemli faktörler arasında yerini almaktadır.
Bunların yanı sıra görselliğin de ön planda tutulduğunu da belirtmek mümkün. Toplantı salonu ses yalıtımı ile ilgili gerekli ürünün döşenmesinden ve ses yankısı başta olmak üzere eşit dağılım dışarıdan içeriye içeriden dışarıya ses gitmemesi gibi durumların test edilmesinden sonra görsellik anlamında da düzenlemeler yapılmaktadır. Akustik süngerler ya da diğer gereken tamamen döşendikten sonra yine yalıtımlı paneller döşenebildiği gibi boya ile de görsellik tamamlandıktan sonra tüm işlemler bitmektedir.

Ses Yalıtımı Tespiti ve Yalıtım Çözümleri